Bel ons op 0528 26 40 34
Groot assortiment groente- en biologisch geteelde zaden
Veel Phytophthora resistente pootaardappelrassen
Goede kwaliteit en scherp in prijs
Tuinartikelen en biologisch gewasbeschermingsmiddelen

Zaadhandel van der Wal B.V., gevestigd aan Nic.Beetsplein 3, 7901KL Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zaadhandel van der Wal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact op met ons bedrijf naar ons postadres of mailen naar: info@zaadhandelvanderwal.nl

Zaadhandel van der Wal onderneemt geen geautomatiseerde verwerkingen van gegevens en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten/handelingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zaadhandel van der Wal) tussen zit. Zaadhandel van der Wal gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: CMS van de website www.zaadhandelvanderwal.nl  en www.biologischzaad.nl  en daaraan vast gekoppelde orderadministratie waar klantgegevens worden beheerd.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zaadhandelvanderwal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Welke persoonsgegevens slaan wij op:

Zaadhandel van der Wal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of onze producten aankoop. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1.Voorletters en achternaam
2.Geslacht
3.Adres, postcode en woonplaats
4.Telefoonnummer, om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
5.e-mailadres, om uw order te verwerken en u te informeren over levertijd en voortgang van het bestelproces. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
6.Bankrekeningnummer, voor het afhandelen van uw betaling.
Klanten die met regelmaat onze website bezoeken of schriftelijk bestellen middels een bestelformulier, hebben naast de betaaloptie IDEAL, ook de mogelijkheid af te rekenen met een éénmalige incassomachtiging. Daarvoor houden wij dan ook een IBAN nummer vast in onze database.
7.Gegevens over uw activiteiten op onze website (bestelhistorie).
Op onze website www.zaadhandelvanderwal.nl kunt u als klant inloggen met uw e-mailadres als gebruikersnaam en wachtwoord dat u is toegezonden. De online persoonsgegevens kunt u vinden onder de button “Mijn account”. Uw persoonsgegevens kunt u ten alle tijden in uw account aanpassen.
 

Daarnaast worden gegevens verzameld door GoogleAnalytics
8.IP-adres
9.Locatiegegevens
10.Internetbrowser en apparaat type
Zaadhandel van der Wal heeft hierdoor de mogelijkheid uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen naar  uw voorkeuren.


Bewaartijd persoonsgegevens:

Zaadhandel van der Wal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
-  e-mail berichten en communicatie met klanten in ons mailaccount: maximaal 3 jaar
-  Adressen die zijn verlopen na b.v. verhuizing, overlijden of anderszins: maximaal 3 jaar
-  Financiële gegevens klanten: Zaadhandel van der Wal is wettelijk verplicht zijn debiteurenadministratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). In deze debiteurenadministratie zijn beknopte persoonsgegevens verwerkt.Delen van persoonsgegevens met derden

Zaadhandel van der Wal deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zaadhandel van der Wal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien noodzakelijk zal Zaadhandel van der Wal uw persoonsgegevens delen aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

ING bank (Ideal) voor het verwerken van uw betaling.
Paypal voor het verwerken van uw betaling
DHL, Utrecht, voor het versturen van pakketten en zendingen
DGO-express, Hoogeveen voor het versturen van zendingen
Infracom Zwolle, hostingprovider
Multimove Emmen, website beheer
Google Analytics,


Waarom houden wij persoonsgegevens bij:
Bij online bestellen hebben wij gegevens zoals uw adres, uw emailadres etc. nodig voor de verwerking van uw order. Om u te informeren over de status levertijd en bestelproces. En u per mail kenbaar te maken wanneer u de zending kunt verwachten.
Verzenden van onze nieuwsbrief en U te informeren over onze diensten en producten
Verzenden van een zaadgids per post.

 

Zaadhandel van der Wal heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

1.De klantgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server, alwaar ook onze website wordt gehost. Deze server is gestationeerd binnen de Europese Unie.
2.Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
3.TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
4.SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
5.DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Wie hebben er toegang tot persoonlijke gegevens bij Zaadhandel van der Wal:

Een beperkt aantal werknemers (4 personen in totaal) binnen onze organisatie hebben toegang tot de database met klantgegevens. Daarbij vinden o.a. de volgende handelingen plaats.
1.De verwerking van orders, printen van bestelformulieren.
2.Administratieve verwerking, inboeken en vastleggen van de order.
3.Logistieke verwerking met aanmaak verzendlabel, daarna pakket uit scannen.

 

Persoonsgegevens vanwege elektronische nieuwsbrieven:

U kunt zich via onze website opgeven als abonnee van door ons verzorgde elektronische nieuwsbrieven.  Aanmelding geschiedt alleen via de website www.zaadhandelvanderwal.nl
en de website www.biologischzaad.nl. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor verdere ontvangst van een of meerdere nieuwsbrieven. Indien u zich uitschrijft voor verdere ontvangst van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze registratie.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zaadhandel van der Wal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zaadhandelvanderwal.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Zaadhandel van der Wal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zaadhandel van der Wal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zaadhandel van der Wal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Contactgegevens:

Zaadhandel van der Wal B.V.  
bezoekadres: Nic. Beetsplein 3
7901KL Hoogeveen

Postadres: Postbus 23 
7900 AA  Hoogeveen     
Tel: 0528264034
Fax: 0528268242

e-mailadres:  info@zaadhandelvanderwal.nl

Functionaris die gegevensbescherming binnen Zaadhandel van der Wal beheerd is
Dhr. H. van der Wal en is te bereiken op info@zaadhandelvanderwal.nl
Indien u meer vragen heeft over de AVG of verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen bovenstaand e-mailadres.

Het laatste nieuws


Onze gratis nieuwsbrief vol met tips ligt 4x per jaar voor u klaar!


Het artikel is toegevoegd aan uw winkelmand.

Bekijk inhoud